PRISER

Kallhyra box, inkl manege och ridbana

2000:-/ månadStallhyra inkl grovfoder, strö, ridhus och ridbana.


Helger/kvällsfodring enl rullande schema.

4000:-/månad

Utsläpp eller insläpp (lägger på/av 1  täcke)

600:-/mån

Ridhus och ridbana


Halvårsvis, jan - juni, juli - dec

3500:-/halvår

Månadsvis (hela månader med start 1:a i varje månad)

1000:-/månad

Enstaka tillfällen

150:-/gångTillridning, inridning

500:-/dag

Inkl foder

12000:-/månad

Alla priser inkluderar moms