Anmälan till ridläger

Anmälan registreras när anmälningsavgiften á 2000 kr erlagts. Betala snarast för att säkerställa din plats. Platserna fördelas i turordning efter att betalning kommit in!


Betalning insättes på Stall JG´s bankgironr: 5570-9117

Resterande lägeravgift erläggs en vecka innan kursstart!


Anmälan är bindande, för giltig avanmälan krävs läkar- eller veterinärintyg!

Anmälan mailas till jarlegronhaug@telia.com

Infobrev skickas per mail.


Fält markerade med *

är obligagatoriska uppgifter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponny
Häst
 
Ponny
häst