Avel

Egen uppfödning med fina resultat

RIESLINGH JG

Valack, född 2010

e. Lingh (Flemmingh) , u Flanell, ue Flamingo