Avel

Egen uppfödning med fina resultat

CALLAH JG

Sto, född 2009

e Callahan VDL (Contendro), u Carnell, ue Cardento


Såld till Michaela Båtnäs

Stall JG AB

Åleby gård

686 91 Sunne

Bankgiro 5570-9117

+46 (0)70 3567 332

jarlegronhaug@telia.com