Priser

PRISER

Kallhyra box, inkl manege och ridbana

1700:-/månad

 

 

Stallhyra inkl grovfoder, strö, ridhus och ridbana.

På vardagar ingår 3 fodringar/dag.

Helger rullande schema.

 

Ponny

2400:-/månad

Häst

2600:-/månad

 

 

Ridhus och ridbana

 

Halvårsvis, jan - juni, juli - dec

2000:-/halvår

Månadsvis (hela månader med start 1:a i varje månad)

550:-/månad

Enstaka tillfällen

100:-/gång

 

 

Tillridning, inridning

200:-/dag

Inkl foder

6000:-/månad

 

 

Hästpensionat / konvalescenter, inkl foder

200:-/dag

 

5000:-/månad

 

 

Alla priser inkluderar moms

 

Stall JG AB

Åleby gård

686 91 Sunne

Bankgiro 5570-9117

+46 (0)70 3567 332

jarlegronhaug@telia.com