Anmälan

Anmälan till ridläger

Anmälan registreras när anmälningsavgiften á 1500 kr erlagts. Betala snarast för att säkerställa din plats. Platserna fördelas i turordning efter att betalning kommit in!

 

Betalning insättes på Stall JG´s bankgironr: 5570-9117

Resterande lägeravgift erläggs innan kursstart!

 

Anmälan är bindande, för giltig avanmälan krävs läkar- eller veterinärintyg!

Anmälan mailas till jarlegronhaug@telia.com

Infobrev skickas per mail.

 

Fält markerade med *

är obligagatoriska uppgifter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponny
Häst
 
Ponny
häst
 
 

Stall JG AB

Åleby gård

686 91 Sunne

Bankgiro 5570-9117

+46 (0)70 3567 332

jarlegronhaug@telia.com